Vi er nygift – bør vi ha felleskonto?

Felleskonto

Har dere akkurat giftet dere og lurer nå på om dere skal opprette en felleskonto eller ikke? Vi har samlet et par punkter som det lønner seg å gå over før man velger å ha felleskonto eller ikke.

Hver sin konto
Med hver sin konto har man selv full kontroll over sin egen økonomi, en frihet som enkelte ønsker å ha. Dersom dette er valget du og din ektefelle velger å gå for, så sørg for at det ikke oppstår uenigheter dersom én person handler inn mer varer til husholdningen enn den andre. Hvis den samme personen er den som hver uke handler inn mat til hjemmet, så er det viktig at den andre personen også bidrar økonomisk til ting som er felles.

Felleskonto
Mange ektepar velger å ha en felleskonto, noe som først og fremst kan gjøre det enklere å håndtere penger i ekteskapet. Da vil man som regel være mer bevist på hvor mye penger man bruker, da du teknisk sett delvis handler for noen andre sine penger når du kjøper ting som kun er til deg selv. Det vil også gjøre det enklere å handle inn ting som er felles i huset.

Begge deler
Et annet alternativ kan være å ha både en privat konto, i tillegg til en felleskonto. Dette fungere ved at begge to betaler inn en fast sum til en felleskonto hver måned, og deretter beholder resten på sin egen konto. På den måten kan alle de felles utgiftene trekkes fra felleskontoen, som for eksempel avdrag på lån, mat og strøm, mens man kan handle klær og andre ting som er mer privat fra sin egen konto.

Dette alternativet gir mer frihet enn en felleskonto, og man vil kanskje kunne unngå krangler om at den ene personen bruker mer penger fra felleskontoen til personlig forbruk enn den andre. Her er det viktig å sammenligne parets ulike inntekter, og det vil nok være normalt at den som tjener mest også betaler inn mer til felleskontoen.

Medsøker
Som ektepar vil det kunne lønne seg å søke om lån sammen. Dersom dere for eksempel ønsker å ta opp et forbrukslån, så vil dere kunne få betraktelig mer gunstige lånevilkår dersom dere søker sammen, enn om en av partene skulle søkt alene. Når man søker om lån sammen vil man også være sammen om å tilbakebetale lånet. Da vil det nok lønne seg å ha en felleskonto som brukes til å betale tilbake gjeld.

Åpen dialog
Det er viktig å snakke om økonomien i et ekteskap, hvis ikke kan det være kilden til mange konflikter. Snakk om hvilke forventninger dere har til pengebruk i hjemmet, og godta at din ektefelle kanskje har andre holdninger når det gjelder penger og sparing enn det du selv har. Det viktigste er at dere kan komme frem til løsninger som begge kan være enige i. Og dersom dere for eksempel har en felleskonto som kun skal brukes til felles utgifter, så er det viktig at du ikke bruker den til personlig bruk. Og sørg for å ha et system for hvordan dere betaler regninger, for å være sikker på at alle regninger blir betalt ved forfall.

Leave a Reply